Dyslexie, dyskalkulie, problémové dítě, speciální pedagogikaKontakt
Ceník služeb

Navštivte nové stránky na adrese http://www.problemdite.cz

Má Vaše dítě potíže?

Předškoláci:

  • je neklidné, nesoustředěné nebo příliš pasivní?
  • má odklad školní docházky?
  • těžko se začleňuje mezi ostatní děti?
  • třikrát ho voláte než Vás uslyší?
  • nerado kreslí a skládá stavebnice?

 Již v předškolním věku od 5 let je dobré formou určitých her a cvičení děti vést - ušetříte jim mnoho nepříjemností ve škole.
 

Školáci:

  • problémy se čtením, psaním, matematikou, neklidem nebo velkou pasivitou?


Nápravu dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie,
cvičení paměti, rozvoj pozornosti i doučování
 
nabízí:

Kontakt


Ing. Zdenka Vlasáková

Mezivrší 27

Praha 4 Braník

Tel.: 244 46 00 76

Mobil: 604 466 892

Lze volat do 21:00

  • individuální přístup
  • konzultace pro rodiče
  • kontroly jsou možné i o víkendu

Ceník služeb

Základní test1000 Kč
Kontrola (max. 50 minut - 1 dítě)400 Kč
Každých dalších 30 minut100 Kč
Konzultace pro rodiče (1 hodina)200 Kč
O víkendu+ 50 Kč
Zrušení hodiny ze strany zákazníka ve lhůtě
kratší než 24 hod před objednaným termínem
 
100 Kč


Něco málo o mně:

  Této práci jsem se začala věnovat díky svému synovi, u kterého byla diagnostikována dyslexie, dysortografie a lehká mozková dysfunkce. Znám tedy nápravy učení i ze strany člověka, který cvičil a učil se s vlastním dítětem každý den a vím, jaká je to zátěž. 
 
  Proto jsem si doplnila vzdělání absolvováním mnoha kurzů v oblasti speciální pedagogiky i psychologie. Nyní nabízím odbornou pomoc formou placených konzultací. 

Pro učitele:

  Může se Vám stát, že se žákovi opravdu individuálně věnujete a přesto dítě nedosahuje odpovídajících výsledků. Někdy není v lidských možnostech pomoci dítěti v rámci třídy. Pak doporučte rodičům mimoškolní práci, která podpoří Váš přístup - tedy reedukace učení. 


 
 

v1.01